Posiadamy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia nr 1263 z dn. 29.04.2009