Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Realizator Projektu

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp.k

Partner Projektu

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o.o.

Cel projektu

Celem projektu jest wypromowanie postaw przedsiębiorczych wśród 40 (22K; 18M) mieszkańców powiatu miasto Łódź w wieku 18-29 lat, nieposiadających pracy, którzy utracili ją po 01.03.2020 i stworzenie przez nich min. 40 nowych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2022 do grudnia 2023.

Wartość projektu: 2 049 447,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 727 274,47 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • nabycie przez 40UP kompetencji z zakresu założenia i prowadzenia firmy
 • założenie w woj. łódzkim min. 40 trwałych firm przez 40UP
 • utrzymanie na rynku 40 nowopowstałych firm przez co najmniej 12 m-cy

Adresaci projektu

Do projektu zostanie  przyjętych 40 osób – 22 kobiety i 18 mężczyzn, którzy:

 • chcą założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 miesięcy,
 • są w wieku 18 -29 lat,
 • mieszkają lub uczą się na terenie miasta Łodzi,
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • utraciły pracę po 01.03.2020r., w wyniku pandemii COVID-19.

Aby wziąć udział w projekcie, należy spełnić wszystkie powyższe kryteria.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Szkolenia grupowe i indywidualne,
 • dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
 • finansowe wsparcie pomostowe przez max. 6 m-cy w wysokości max. 2 800,00 zł.

Dodatkowe korzyści

 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie w trakcie szkolenia.

Rekrutacja

Formularze rekrutacyjne w ramach IV tury rekrutacji przyjmowane będą od 03.10.2022 do 20.10.2022 w Biurze projektu  – Łódź, ul. Pomorska 40, od pon.-pt, w godz. 10-15. Informacje o kolejnych turach rekrutacji będą zamieszczane w zakładce aktualności.

Harmonogram

02.2022 –  rozpoczęcie rekrutacji do projektu (rekrutacja w podziale na tury)

06-07.2022 – ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

06-07.2022 – spotkania z doradcą zawodowym – ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej

06-08.2022 – szkolenia grupowe i indywidualne z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu

07-08.2022 – ocena merytoryczna i wybór biznesplanów

08-09.2022 – dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe

Zgłoszenia do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Icon

Wzór_rozliczenie jednorazowej dotacji 179.82 KB 379 downloads

...
Icon

Rozliczenie jednorazowej dotacji 49.41 KB 359 downloads

...
Icon

Rozliczenie wsparcie pomostowe 49.91 KB 539 downloads

...
Icon

Regulamin rekrutacji uczestników 499.44 KB 598 downloads

...
Icon

Zał 6. Opis_sektorów_wykluczonych 363.59 KB 519 downloads

...
Icon

Zał. 1. Biznesplan 87.57 KB 620 downloads

...
Icon

Zał. 4. Umowa o wsparcie finansowe 374.93 KB 543 downloads

...
Icon

Zał. 10. umowa o wsparcie pomostowe 277.83 KB 771 downloads

...

Zapytania ofertowe / rozeznanie rynku

Icon

Rozeznanie rynku_01R_01.02.01_2022 283.87 KB 592 downloads

...

Kontakt

Biuro Projektu

Pomorska 40,
91-408 Łódź
42 630 31 93
kom. 601 234 267
e-mail: dotacje@studiumnt.pl

 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.- Sp. k.

Piotrkowska 55 lok. 111
90-413 Łódź
nr tel. 42 633 17 19
nr tel. 42 630 01 40
adres e-mail: power@inse.pl

Osoba do kontaktu-koordynator projektu