W listopadzie 2017 r. na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przygotowaliśmy dla Państwa webinarium z zakresu „Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane”