Projekt był realizowany w okresie marzec 2016 - styczeń 2017, wsparciem objęliśmy 68 uczestników

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem głównym  projektu było zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia 68 mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 15-29 pozostających bez pracy,nie uczących się i nie kształcących (tzw. młodzież NEET).

Osiągnięte wskaźniki efektywności zatrudnieniowej

0
%
osoby niepełnosprawne
0
%
osoby długotrwale bezrobotne
0
%
osoby o niskich kwalifikacjach
0
%
pozostali uczestnicy

Projekt został zrealizowany sprawnie i efektywnie, rozpoczęty i zakończony w terminie.

Był to nasz wielki wspólny sukces.

O naszym projekcie pisały też gazety.